نکاتی درباره مشارکت در ساخت ملک

اساس مشارکت در ساخت باید بر تجربه، خوش نامی، توانایی مالی و فنی، وفاداری به عهد و پیمان ، دانش و تخصص باشد
نکاتی درباره مشارکت در ساخت ملک

چالش های مالک و مجری طرح در مشارکت ساخت

تعیین قدرالسهم شرکاء با توجه به نوع سند ، محله ، سازنده و ... بسیار متغیر است. این قدرالسهم درهنگام شراکت با سازندگان تجربی به نفع مالک ولی در مشارکت با مهندسین و آرشیتکت ، به نفع سازندگان است ،توصیه می شود به جای طمع در میزان قدرالسهم اعیانی با سازنده خوش نام ،معتبر و پرتجربه شریک شود.

برای قراردادهای مشارکت در ساخت ضمانت اجرایی قابل قبولی باید تعریف و توافق شود تا به جای فسخ و اقاله ، قرادادی مطمئن و اصولی تنظیم شود،فسخ و اقاله قرارداد ،پس از شروع عملیات تخریب و یا گود برداری دیگر مفهومی ندارد.

پس از اتمام سقف و ستون و دیوارچینی حتماً بین شریک سازنده ومالک ، تقسیم نامه ای شفاف و صریح با توجه به میزان قدرالسهم ، کیفیت و زمان فروش واحدهای متعلق به خود تنظیم شود .

حق دخل و تصرف برای مالک باید حفظ شود تا درصورت تأخیر و تعطیلی پروژه توسط شریک سازنده ، مالک بتواند برای تأمین مخارج پس از فروش قدرالسهم اعیانی با مجوز قضایی دخالت نماید.

کیفیت ساخت آپارتمان های متعلق به مالک و شریک سازنده یکسان و برابر باشد.

برای حل اختلاف احتمالی با توجه به توافقات از حکمیت وداوری استفاده شود.

برای انتخاب نقشه معماری و... حتماً فعالانه مشارکت داشته باشید.

اجازه اخذ وام به هر عنوان به شریک سازنده داده نشود.

در تعیین میزان خسارت نباید افراط و تفریط شود.

حتما موارد بیمه ساختمان و مسئولیت ساخت واجراء در ضمن قرارداد رعایت و توجه شود.

مدت تأخیر مجاز و غیر مجاز مجری و شریک سازنده صریحاً مشخص شود.

حتماً آزمایش خاک از شریک سازنده مطالبه شود.

مسئولیت پاسخگویی به هر گونه دعوی حقوقی و کیفری وسایر ادعا ها به عهده شریک سازنده گذاشته شود.

قبل امضاء قرارداد مشارکت راجع به کم وکیف اجرای تعهدات و قول و قرار شریک سازنده مفصلاً تحقیق شود.

موضوع هارد شیپ (شرط مذاکره مجدد) در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و سیاسی و اقتصادی در متن قرارداد منظور شود.

مبنای تعیین قدرالسهم برای طرفین براساس قیمت عرصه و میزان هزینه ساخت و... می باشد.

واحدهای شراکتی فی مابین مالک و شریک سازنده با توجه به میزان قدر السهم آنان و نحوه بهره برداری و کیفیت فروش واجاره صریحاً مشخص شود.

کیفیت تحویل آپارتمان ها براساس قابلیت بهره برداری و بدون هیچ عیب و ایرادی باید همراه باشد.

پس از اتمام هر مرحله از ساخت وساز ، به مالک تحویل شود و از وی اقرار گرفته شود. برای این منظور از شرکت های متخصص گواهی تائید نامه اخذ و یک نسخه به مالک تحویل شود.

قبل از فک رهن ملک توسط مالک ، هیچ گونه اقدامات اجرایی و اداری انجام ندهید.

تکلیف مصالح ساختمان های کلنگی را مشخص کنید.

تکلیف خطوط تلفن های دایر فی مابین طرفین مشخص شود .

در خصوص اجازه اِعمال تغییرات توسط پیش خریداران و مالک و نحوه تأمین هزینه و مسئولیت اجرایی آن را صراحتاً مشخص نمائید.

هزینه های جانبی اعم از عوارض تراکم اضافی ، مالیات ، هزینه بیمه، هزینه های انشعاب آب ، برق، گازو...مشخصاً و صراحتاً توافق شود.

مسئولیت و هزینه های نحوه تنظیم سند و صورتجلسه تفکیکی و...دقیقاً مشخص شود.

قرارداد به امضاء شهود طرفین برسد.

محل نگهداری اسناد ومدارک ملک مورد مشارکت و هم چنین کیفیت وکالت نامه به نام شریک سازنده توافق شود.


در صورتی که در مورد نکات مهم برای مشارکت در ساخت در ایران نظری دارید در زیر آن را عنوان کنید تا دیگران از آن استفاده کنند بلکه گره گشا باشد . با تشکر


   نظر یا پیشنهاد شما در مورد نکات مهم برای مشارکت در ساخت

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.