رهن کامل دفتر کار در منطقه بیست و دو شهرداری

رهن کامل دفتر کار شهرک راه آهن(گلستان) سند اداری ۱۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

شهرک راه آهن شهرک گلستان خ ...

ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل چیتگر مناسب کار ۶۰ متر طبقه: دوم ۱۲ ساله

چیتگر شمالی بالاتر از چهارراه ایران خودرو خ...

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

جهت انبار و خیاطی و کارهای کم تردد_از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن کامل شهرک راه آهن(گلستان) مناسب کار ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

شهرک راه آهن خ امیر کبیر...

ودیعه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

رهن کامل شهرک راه آهن(گلستان) سند اداری ۲۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول نوساز

شهرک راه آهن کوهک نبش نس...

ودیعه: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل شهرک راه آهن(گلستان) مناسب کار ۱۲ ساله

شهرک راه آهن میدان اتری...

طبقه: دوم زیربنا: ۱۲۵ خواب: ۲

طبقه: اول زیربنا: ۱۲۵ خواب: ۲

ودیعه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن هر واحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

رهن کامل دفتر کار شهرک راه آهن(گلستان) مسکونی اداری ۱۷۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول نوساز

شهرک راه آهن بلوار هاشم...

ودیعه: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

رهن کامل شهرک راه آهن(گلستان) مناسب کار ۱۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

شهرک راه آهن بلوار ک...

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ گاز باز سازی شده

رهن کامل چیتگر سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

چیتگر خلیج فارس جنب بیمارستان ت...

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور پکیج

رهن کامل چیتگر مناسب کار ۱۲۷ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱ ساله

چیتگر دریاچه بلوارهاشم زاده ن...

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل شهرک راه آهن(گلستان) مناسب کار ۵۰ متر طبقه: همکف ۷ ساله

شهرک راه آهن بلوارکاج ن...

ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

رهن کامل دفتر کار شهرک راه آهن(گلستان) مناسب کار ۶۱ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

شهرک راه آهن خ هوانیروز بلوار ک...

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

تخلیه برج سوم

رهن کامل شهرک راه آهن(گلستان) مناسب کار ۹۰ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

شهرک راه آهن بلوارکاج...

ودیعه: ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل شهرک راه آهن(گلستان) مناسب کار ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲ ساله

شهرک راه آهن بلوارکوهک نبش خ ۴۱ ...

ودیعه: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

رهن کامل چیتگر سند اداری ۱۰۰ متر طبقه: اول نوساز

چیتگر جنب دریاچه بین میدان موج و سا...

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

رهن کامل دهکده المپیک مناسب کار ۱۱۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول نوساز

دهکده المپیک بلوار امیرکبیر بالات...

ودیعه: ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل دفتر کار شهرک راه آهن(گلستان) مناسب کار ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۶ ساله

شهرک راه آهن بلوار کاج نب...

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن کامل شهرک راه آهن(گلستان) سند اداری ۵۳ متر طبقه: دوم ۱۰ ساله

شهرک راه آهن میدان اتریش بنفش...

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت فلت

رهن کامل شهرک راه آهن(گلستان) مناسب کار ۷ ساله

شهرک راه آهن خ امیرک...

طبقه: دوم زیربنا: ۲۸۰ خواب: ۳

طبقه: اول زیربنا: ۲۸۰ خواب: ۳

ودیعه: ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل-هرواحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۲ پارکینگ

رهن کامل شهرک راه آهن(گلستان) سند اداری ۱۴۱ متر طبقه: دوم ۸ ساله

شهرک راه آهن شهرک گلستان میدان اتریش بنفش...

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

پارکینگ مشاع

رهن کامل شهرک راه آهن(گلستان) سند اداری ۱۲۷ متر طبقه: ۱۴ ۴ ساله

شهرک راه آهن خ کوهک...

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور چیلر فلت مبله

۲ پارکینگ

رهن کامل دفتر کار دهکده المپیک مناسب کار ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۷ ساله

دهکده المپیک شهرک گلستان بلوار ۴۵ متری بر...

ودیعه: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل شهرک راه آهن(گلستان) مناسب کار ۳۰۰ متر طبقه: همکف نوساز

شهرک راه آهن میدان اتریش بنفشه ۹ شمال...

ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر فلت

رهن کامل شهرک راه آهن(گلستان) سند اداری ۱۰۵ متر طبقه: هشتم ۵ ساله

شهرک راه آهن بلوار کو...

ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت فلت

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

رهن کامل شهرک راه آهن(گلستان) سند اداری ۷۰ متر طبقه: دوم ۳ ساله

شهرک راه آهن بلوارامیرکبیر بالات...

ودیعه: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

رهن کامل دهکده المپیک مناسب کار ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۷ ساله

دهکده المپیک شهرک گلستان بلوار ۴۵ متری براد...

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل دفتر کار شهرک راه آهن(گلستان) سند تجاری ۳۰۰ متر طبقه: همکف نوساز

شهرک راه آهن میدان اتریش بنفشه ۹ شمال...

ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر فلت

رهن کامل شهرک راه آهن(گلستان) مناسب کار ۱۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

شهرک راه آهن بلوار امیرکبیر نبش...

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

رهن کامل شهرک راه آهن(گلستان) مناسب کار ۱۱۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

شهرک راه آهن چهارراه کاج بالا...

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های رهن کامل دفتر کار در منطقه بیست و دو شهرداری آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی رهن کامل دفتر کار در منطقه بیست و دو شهرداری شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.