رهن و اجاره کارگاه در منطقه شش شهرداری

رهن و اجاره دفتر کار نجات اللهی مناسب کار ۳۵ متر طبقه: همکف قدیمی

نجات اللهی کوچه هش..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

مناسب کارگاه

دفتر کار انقلاب سند تجاری ۴۰۰ متر طبقه: اول قدیمی

انقلاب بین پل چوبی و مترو امام حسین ..

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مناسب تولیدی - باشگاه - درمانگاه

دفتر کار کارگر شمالی مناسب کار ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف قدیمی

کارگر شمالی کوچه رستم پلاک..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مناسب انبار و کارگاه

دفتر کار انقلاب سند تجاری ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

انقلاب روبروی سینما سپیده پلا..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مناسب تولیدی یا انبار

دفتر کار انقلاب سند تجاری ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

انقلاب روبروی سینماسپیده ساختما..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مناسب انبار یا تولیدی

رهن و اجاره دفتر کار انقلاب سند تجاری ۹۵ متر طبقه: دوم قدیمی

انقلاب جنب ایستگاه مترو پ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور برق 3 فاز

جواز تولیدی پوشاک

رهن و اجاره دفتر کار انقلاب سند تجاری

دفتر کار هفت تیر مناسب کار ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۹ ساله

هفت تیر کوی آقامحمدی پلاک ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

۶ پله به پائین-مناسب کارگاه برش یا انبار

دفتر کار انقلاب مناسب کار ۱۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

انقلاب ضلع شمال شرقی میدان جنب ایست..

باتوافق

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز

مناسب تولیدی

دفتر کار جمهوری سند تجاری ۱۴۰ متر طبقه: چهارم قدیمی

جمهوری بین ولیعصر و خ رازی پل..

باتوافق

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده فلت

دارای جواز تولیدی پوشاک

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند تجاری ۱۳۵ متر طبقه: زیرهمکف قدیمی

ولیعصر بالاتراز امیراکرم کوی ماه پ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

مناسب کارگاه و تولیدی

اجاره رهن انبار جمهوری ۱۱۰ متر طبقه: زیرهمکف

جمهوری روبروی ایستگاه اتوبوس پل..

ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور فلت

۱۲ پله به پائین-مناسب تولیدی و انبار

مغازه کریم خان ۱۲۰ متر طبقه: زیر همکف

کریمخان نرسیده به داروخانه ۱ ..

ودیعه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مناسب تولیدی

دفتر کار کریم خان سند تجاری ۱۲۰ متر طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

کریمخان نرسیده به داروخانه ۱ ..

ودیعه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مناسب تولیدی و انبار

دفتر کار جمهوری مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۷ ساله

جمهوری نرسیده به بهارستان کوی شهید مراغه ..

امکانات: شوفاژ کولر گاز

جهت تولیدی

دفتر کار جمهوری مناسب کار ۱۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف قدیمی

جمهوری خ لبافی نژاد بین فلسطین و ابوریح..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مناسب تولیدی وانبار

رهن و اجاره دفتر کار جمهوری مناسب کار ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۹ ساله

جمهوری بالاتر از چهارراه مخبرالدوله کوی ممتا..

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

مناسب تولیدی

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند تجاری قدیمی

ولیعصر چهارراه امیراکرم خ صبا م..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر فاقد آسانسور فلت

مناسب مزون وتولیدی-الکتریکی وغیره

دفتر کار انقلاب سند تجاری قدیمی

انقلاب بین کالج و ولیعصر جنب بانک ..

با توافق

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

مناسب تولیدی پوشاک

دفتر کار جمهوری مناسب کار ۵۰ متر طبقه: اول قدیمی

جمهوری شرقی کوی مراغه ای بن ب..

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

مناسب کارگاه

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند تجاری ۹۰ متر طبقه: اول قدیمی

ولیعصر چهارراه امیراکرم خ صبا مجتمع..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت فلت

مناسب مزون وتولیدی

اجاره رهن مستغلات سنایی دفتر کار مسکونی اداری قدیمی

کریمخان ضلع شرقی میدان س..

با توافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

زیرهمکف ( ۹۰ متری) کارگاه میباشد-از نما اطلاع نداشتند

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) مناسب کار ۱۲۲ متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

ولیعصر نرسیده به زرتشت کوی فرخی روبروی ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

مناسب کارگاه

دفتر کار جمهوری مناسب کار ۱۲۰ متر طبقه: زیرهمکف نوساز

جمهوری روبروی ایستگاه اتوبوس پل..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فلت

۱۲ پله به پائین-مناسب تولیدی و انبار

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) مناسب کار ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

چهارراه ولیعصر بین امیر اکرم و چهارراه نبش ..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

تولیدی

دفتر کار جمهوری سند تجاری دارای مغازه ۶۰ متر طبقه: همکف قدیمی

جمهوری بالاتر از خ ۳۰ تیر پلاک ۵۵۰ پاساژ بیلیار..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

مناسب کارگاه دوزندگی-دارای میز برش-اطلاع دقیق نداشتند

رهن و اجاره دفتر کار جمهوری مناسب کار ۱۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

جمهوری نرسیده به چهارراه فلسطین طبقه فوقانی بانک ت..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

مناسب تولیدی پوشاک-دارای جوازتجاری

دفتر کار نجات اللهی مناسب کار ۲۰۰ متر ۵ خوابه طبقه: زیرهمکف ۳ ساله

طالقانی نجات اللهی خ شاداب پلا..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور

مناسب انبار و تولیدی

دفتر کار هفت تیر مناسب کار ۱۳۱ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

هفت تیر بزرگراه مدرس روبروی خ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مناسب تولیدی

دفتر کار کریم خان مناسب کار ۲۰۰ متر ۵ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

کریمخان نجات اله..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مناسب کارگاه تولیدی

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های رهن و اجاره کارگاه در منطقه شش شهرداری آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی رهن و اجاره کارگاه در منطقه شش شهرداری شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • رمضانی چهار شنبه، ۵ مهر ۱۴۰۲ - ۱۱:۶

  با سلام من یک کارگاه جهت خیاطی به اندازه 30 تا 40 متر میخواستم اگر ممکن است راهنمایی بفرمایید

 • فردجهان جمعه، ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۷

  سلام خرید ی کارگاه کوچک برای تولیدی پوشاک مبلغ موجود 3 میلیارد

 • اکبری دو شنبه، ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۲:۱۷

  سلام دنبال جا 80 یا 90 متری برای تولیدی کیف هستم

 • کوشا جمعه، ۱۸ فروردين ۱۴۰۲ - ۲۳:۵۱

  متراژ160الی200متر جهت کارگاه و انبارشغل پارچه پرده و چوب پرده در. مناطق5 و22و 2نیازمندم


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۹ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۱:۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • افتخاری پنج شنبه، ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۰:۲۷

  سلام به مکانی جهت کارگاه خیاطی حدود 70 متر نیاز دارم که نزدیک مترو باشد.


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۸:۲۵

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • ندا صفری يك شنبه، ۱۹ تير ۱۴۰۱ - ۱۷:۴۲

  با سلام زیر همکف 85متر با تمام امکانات جهت انبار یا کارگاه محدود بازار 15خرداد غربی اجاره داده میشود 150 رهن اجاره8

 • معسودا معصومی پنج شنبه، ۹ تير ۱۴۰۱ - ۱۸:۵۱

  سلام دنبال گارگاه خیاطی هستم 30تا40 متر ممنونم

 • امین بوربور يك شنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۷

  سلام دنبال یک کارگاه خیاطی هستم 60 یا 70 متری ممنون


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • مسعود توکلی چهار شنبه، ۱۷ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۲

  ملکی به متراژ 170تا 200 متر جهت کارگاه تولید پوشاک نزدیک مترو


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۱۷ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۰

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • فاطمه پنج شنبه، ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۶:۵۶

  یک کارگاه 100 متری فقط با سند تجاری برایرکارگاهدشیرینی پزی نیاز دارم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۸:۱۲

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • سعید عابدینی دو شنبه، ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۲:۴۷

  سلام به همگی دنبال یک واحد 50 تا 70 متر مناسب تولیدی پوشاک هستم


  پشتیبانی دو شنبه، ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۷:۴

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • گلزاری شنبه، ۱۱ دي ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۴

  دنبال مکانی جهتکارگاه تولیدی مانتو بین 100تا 150متر

 • مهدی طاهری دو شنبه، ۳ آبان ۱۴۰۰ - ۲:۱۷

  نیازمند کارگاه 20تا30متری برای تولید کیف هستم محدوده مصطفی خمینی


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۳ آبان ۱۴۰۰ - ۸:۵۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • علی رضا ملکزادگان دو شنبه، ۱۲ مهر ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۲

  اجاره برای کارگاه بی سر و صدا .حدوا 60متر ترجیحا ویلایی و قدیم ساخت


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۲ مهر ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۰ • فرجی سه شنبه، ۲ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۲:۳۵

  سلام به یک کارگاه زیر زمین اجاره ای متراز 200 متر .با برق 3 فاز .فلت


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۳ شهريور ۱۴۰۰ - ۸:۱۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • محمد ابراهیم سه شنبه، ۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۱:۳۹

  رهن واجاره کارگاه80 تا 150 متری با برق سه فاز و گاز واب در کنو حومه


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۵۷

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • صادق يك شنبه، ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰:۳۳

  مورد نیاز کارگاه خیاطی 200 متر محدوده جمهوری لبافی

 • افشین شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۸

  اجاره سالیانه انباروتولیدی مبلمان چوب وفلز استیل حداقل از409تا 1200متر


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۶

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری پنج شنبه، ۱۹ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۹:۵۶

  سلام؛یه جا برای کارگاه خیاطی میخوام..110..140متر باشه اجاره تا3 تومن وپیش تا70


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۱۹ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۱:۳۷

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • سعید نقدعلی پنج شنبه، ۱۹ فروردين ۱۴۰۰ - ۰:۱۷

  سلام کارگاه 30 متری حوالی خیابان جمهوری جهت تولیدی پوشاک نیاز مندیم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۱۹ فروردين ۱۴۰۰ - ۷:۳۶

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • جواد اقبالی يك شنبه، ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۱:۳۱

  اجاره جهت کار ، متراژ 300 سمت شرق تهران ، برق 3فاز نیازمندیم .

 • بهروز پنج شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۹:۵

  دنبال یه کارگاه بهداشتی به متراژ 100متر برق 3فاز و گاز صنعتی هستم جهت کاره بوجاری و بسته بندی و آسیاب قهوه ترجیحا نزدیک بازار بزرگ و یا شوش باشه و داخل طرح هم نباشه ممنون میشم کمکم کنید


  ایران فایل اسکان جمعه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۸:۷

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • جلالی يك شنبه، ۱۴ دي ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۰

  اجاره طبقه همکف و یا پارکینگ و یا خانه قدیمی برای انبار


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۱۴ دي ۱۳۹۹ - ۱۹:۴

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حسین احمدآبادی دو شنبه، ۸ دي ۱۳۹۹ - ۰:۴۰

  سلام.کارگاهی حدود 15 تا 20 متر برای اجاره


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۸ دي ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • مریم سراج‌ شنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۳

  سلام نیازمند یک کارگاه 70 متری تمیز جهت آموزش کارهای هنری در محدوده مرکز شهر و نزدیک مترو هستم


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • سارا يك شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۳

  سلام نیازمند یک اشپزخانه 40 متری جهت طبخ غذاهای فریز شده در محدوده ازگل هروی لویزان داراباد کاشانک ابک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • علی صحرایی يك شنبه، ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۵

  سلام نیازمند کارگاه 130یا140متری یه تیکه برای کارگاه در منطقه 15 هستم.


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حسین ابراهیمی دو شنبه، ۷ مهر ۱۳۹۹ - ۹:۱

  سلام کارگاه به متراژه صد متر نیاز دارم پولی پیش 30تومان اجاره 3تومان


  آتا دو شنبه، ۷ مهر ۱۳۹۹ - ۹:۴۱

  فرم درخواست ملکو پر کنید 


 • اکبری سه شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۸

  زیر زمینی کوچک دوازده متری برای محل کار در بازار تهران

 • Maàhak Habibi يك شنبه، ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۹

  رهن و اجاره کارگاه برای تولید مواد ارایشی بهداشتی حدودا 60/70/80 متر


  نجات نیا سه شنبه، ۱۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۱

  با سلام یک واحد 130 متری در خیابان 15 خرداد شرقی بازار

 • رسول جمعه، ۲۷ تير ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۶

  سلام.نیازمند یک کارگاه حدودا 100 تا 150 متری برای رنگ کاری مبلمان هستم محدوده یافتاباد.

 • حامد شبانی پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۸

  اتاق کار حدود 10 متر جهت کار کارگاه محدوده شرق تهران نیازمندم زیر زمین یا هرجور دیگه هم مشکلی نیست


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۷

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • غنی زاده چهار شنبه، ۲۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۴:۲۲

  سلام خسته نباشید میگم خدمت شما نیاز مند 100تا120متر کارگاه جهت کار تولید کابینت ویا رنگ کاری نیاز مندم

 • رضا کریمی يك شنبه، ۱۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۰

  من دنبال یه کارگاه تو جمهوری نزدیک به ولی عصر هستم 20میلیون پول پیش دارم ماهی 3میلیون هم اجاره میتونم بدم،کم کم پنجاه متر باشد

 • عباس منجی دو شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۹

  سلام کارگاهی به مساحت 100تا120متر نیازمندم برای تولید کیف زنانه درحول وحوش سپهسالار سعدی یا جمهوری وشریعتی.ممنمن میشم راهنمایی کنید